ZZP administratie | Opzetten administratie en verplichtingen.

Administratie voor ZZP’ers

Administratie opzetten voor zzp’ers is zeer belangrijk net zoals elk anders bedrijf in Nederland. Wanneer kunt u zeggen: “ik ben een zzp’er”?  eigenlijk bestaat ZZP niet, tenminste niet voor de wet, ZZP staat voor Zelfstandige Zonder Personeel. Dus dit is een privé persoon die ondernemer is. Net zoals elk ander bedrijf (ondernemers) is het voor de belastingdienst verplicht een administratie bij te houden.

ZZP administratie verplichtingen.

Eigenlijk zijn er geen specifieke eisen voor de administratie maar word er wel vereist om een deugdelijke administratie te kunnen tonen. Dit kan bijvoorbeeld excel / word bestanden zijn maar ook volledige administratie pakketten, als het maar begrijpelijk is ingedeeld. Deze administratie dient minimaal 7 jaar bewaard te worden, dit kan zowel op papier als elektronisch zijn. Dit zelfde geld voor andere zaken die gebruikt worden in de bedrijfsvoering zoals een agenda, notitie’s, contracten, bankafschriften enz.

Wat dient administratie voor ZZP te bevatten.

Het belangrijkste zijn de Grootboekmappen en bevat de basis van de administratie. Met een grootboek kan voornamelijk de financiële status worden bepaald. Veelal word het maken van grootboekmappen uitbesteed aan een accountant zoals ons bedrijf dit veel doet voor zzp’ers. Wat zit er allemaal in het grootboek? Wikipedia heeft hier een mooie informatie pagina over het Grootboek voor zzp administratie.

Verder dient de administratie de Crediteuren en Debiteuren administratie te bevatten.  Dit zijn  de facturen van uw leveranciers en uw klanten met o.a.  alle bedragen, openstaande posten etc.

Tevens is het zeer belangrijk om een voorraadadministratie te hebben in de zzp administratie. Zeker één keer per jaar zult u een u moeten inventariseren en de totale waarde daarvan moeten vermelden in uw boekhouding. Bij een webshop of een volledig boekhoudpakket werkt dit vaak eenvoudiger.

De in- en verkoopadministratie bevat dan weer de inkoop en verkoop facturen die worden ingeboekt bij de Grootboekrekeningen. Verkoopfacturen worden bij een boekhoudpakket veelal automatisch verwerkt.

Omdat u ZZP bent is een loonadministratie niet nodig, tenzij u toch iemand in dienst heeft.

Waarom is een goede ZZP administratie belangrijk?

Een ZZP administratie bijhouden is naast de belastingdienst verplichting belangrijk om deze altijd up-to-date te houden. Hiermee creëert u een stukje rust in het al zo drukke ZZP bestaan. Uiteraard wilt u weten hoe het ervoor staat, gaat het goed? gaat het slecht? en moet er ingegrepen worden om problemen te verkomen,  wat zelfs tot faillissement ten gevolge kan hebben. Tijdige signalering is daarom zeer belangrijk.

Daarbij dient u BTW aangifte te doen, veelal is dit per kwartaal.  Wanneer de zzp administratie op orde is dan is het “een fluitje van een cent” wat vele stress uren bespaart.

Verder dient er een inkomsten belasting gedaan te worden, dit werkt veel eenvoudiger wanneer alles direct en duidelijk voor handen is.

Zelf zzp administratie doen of uitbesteden.

Zelf administratie bijhouden is uiteraard zelf te doen, maar let wel op dat dit nogal wat werk kan opleveren wanneer u daar geen kennis van heeft. Een accountant of administrateur kan dit vaak veel sneller en netter bijhouden. Wellicht bent u bang voor de kosten van een accountant?  Doordat een specialist op dit gebied sneller kan werken vallen de kosten vaak reuze mee, daarbij zult u vele uren besparen die u beter kunt besteden aan uw klanten wat weer meer omzet met zich mee brengt.

Daarbij kan een accountant of administrateur sneller de jaarlijkse belasting aangifte doen wat u zelf veelal niet kunt doen.

Conclusie: Administratie is zelf te doen wanneer u daar de kennis over heeft (of gaat hebben doormiddel van “zelf” training) Maar u creëert meer rust en tijd in uw eigen onderneming wanneer dit uitbesteed word, en de kosten vallen reuze mee. Ik neem graag eens contact met u op om hierover vrijblijvend te praten.