VVE-administratie 2017-02-13T16:25:15+00:00
  

VVE-administratie

De financiële administratie is het meest belangrijke onderdeel voor een Vereniging van Eigenaren. U kunt mij
inhuren (ter ondersteuning) voor de onderstaande gebieden:

  • Invoer facturen, bankafschriften.
  • Het verrichten van betalingen aan leveranciers.
  • Administreren van de bankrekening.
  • Het uitsturen van facturen (inclusief debiteurbeheer).
  • Beheren van de reserves.
  • Opstellen van de jaarstukken, balans en exploitatierekening.
  • Opstellen van de begroting en signaleren van overschrijdingen

Als u meer nieuws wilt zien van Hoogeland managementadvies bekijk dan de nieuwspagina.