VVE-ADMINISTRATIE

Home / VVE-ADMINISTRATIE

VVE-ADMINISTRATIE

De financiële administratie is het meest belangrijke onderdeel voor een Vereniging van Eigenaren. U kunt mij
inhuren (ter ondersteuning) voor de onderstaande gebieden:

  • Invoer facturen, bankafschriften.
  • Het verrichten van betalingen aan leveranciers.
  • Administreren van de bankrekening.
  • Het uitsturen van facturen (inclusief debiteurbeheer).
  • Beheren van de reserves.
  • Opstellen van de jaarstukken, balans en exploitatierekening.
  • Opstellen van de begroting en signaleren van overschrijdingen