ROUTEKAART LOOK & FIEL

Home / ROUTEKAART LOOK & FIEL

ROUTEKAART LOOK & FIEL

U wilt als ondernemer weten hoe uw bedrijf er voor staat.
Het bijhouden van de administratie is het vastleggen van de historie van uw bedrijfsontvangsten en –uitgaven.

U wilt weten ga ik mijn doelstellingen behalen. Om hierop antwoord te geven heeft Hoogeland Managementadvies
de Routekaart Look & Fiel ontwikkeld.

De Look & Fiel bestaat uit:

Exploitatiebegroting, realisatie en Forecast – Welke omzet, kosten en afgeleide winst heb ik begroot, tot op heden gerealiseerd en verwacht ik eind van het jaar, volgend jaar.

Investeringsbegroting – Welke investeringen doe ik in het haar.

Liquiditeitsrapportage – Deze rapportage geeft inzicht in de toekomstige geldstromen. Wanneer krijg ik geld binnen en wanneer gaat er geld uit. Nog veel belangrijker zijn er financiële knelpunten. Kortom waar moet ik eventueel bij lenen.

Daarnaast kunnen wij u helpen met uw ondernemingsplan, uw strategie, uw bedrijfsprocessen.

Neem vrijblijvend contact op met Hoogeland Managementadvies. Stuur een mail naar pieter@hoogelandmanagementadvies of bel met nummer 0640405611.