De rol van de administrateur voor uw administratie en belastingzaken

Een administrateur is een breed begrip voor een persoon die alle facetten van administratie en belastingzaken beheerst.

Ieder bedrijf heeft een financiële administratie, veelal is dit best een hele opgave om dit zelf te doen met name bij éénmanszaken of het gehele MKB. Een administrateur kan hierbij het werk uit handen nemen en doet dit vaak in een veel kortere tijd dan men dit zelf zou doen.

Ik ben een administrateur en help bedrijven om hun administratie in orde te brengen en te houden.

Hieronder volgt een opsomming van werkzaamheden van de administrateur:

 1. Opzetten en inrichten van een administratie (papier en elektronisch)
 2. Bijhouden van de administratie
 3. Het verzorgen van verschillende fiscale aangifte
 4. Het opmaken van managementrapportage en het gesprek
 5. Het klankbord voor het management (financieel, procesmatig en ICT-technisch)

Waarom moet een bedrijf een administratie bijhouden?

De ondernemer is wettelijk verplicht om een administratie bij te houden en te bewaren. Naast deze wettelijke verplichting wil jij als eigenaar van het bedrijf weten hoe staat mijn bedrijf er financieel voor.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het inrichten een goede administratie van essentieel belang.

Hoe zet ik een goede administratie op?

Dit zal per type bedrijf er net iets anders uitzien. Er is wel een rode draad in al deze administraties te ontdekken.

 • Kasadministratie (ook kladaantekeningen) en kassabonnen mits van toepassing
 • Inkoop- en verkoopfacturen (papier en/of digitaal)
 • Bankafschriften (papier en/of electronisch)
 • Offerten, Contracten, Overeenkomsten en overige afspraken
 • Agenda’s en afsprakenboeken
 • Bijhouden van zakelijke uren en zakelijke kilometers
 • (email)correspondentie
 • Software en databestanden

Er wordt dus veel verwacht van de ondernemers zodra hij/zij een onderneming starten. Ik als administrateur help de ondernemer om dit op te zetten en bij te houden. Hierdoor heeft de ondernemer meer tijd om zich te focussen op activiteiten waar hij/zij beter in is. Hiermee wordt een win-win situatie gecreëerd.

Een administrateur heeft hier dus een ondersteunende rol hierin, en conform de afspraken met de opdrachtgever welke onderdelen kunnen worden uitbesteed.

“Administrateur is een ondersteunde rol in de bedrijf administratie”

Administratie die kloppend is door de administrateur.

Het is essentieel dan de administratie kloppend is. Uiteraard blijft het mensen werk en kunnen er fouten voorkomen echter word deze kans zeer verkleind wanneer de administratie word gedaan door een administrateur.

Het gesprek met de ondernemer

De uitkomst van alle ingevoerde cijfers is 1 deel van het verhaal. Veel belangrijker is het gesprek met de ondernemer over deze cijfers. Over de richting die het bedrijf op wil. De systemen of het juist (ontbreken) van de systemen. De inrichting van de processen binnen het bedrijf. Hier speel ik als administrateur een belangrijke rol samen met de ondernemer. Ik kan hem/haar voorzien van gedegen advies over aanschaf van software of juist vervanging van software. Het aanpassen/aanbrengen van processen. Meedenken over de investeringsbeslissing of juist de vooruitzichten van een liquiditeitsoverzicht.

Ik ga graag het gesprek aan over uw administratie. Ik ben daarom voor vragen over dit onderwerp bereikbaar op tel: (+31) 06- 40 40 56 11